Nieuwsbrief de Meent augustus 2015

Nieuwsbrief De Meent augustus

Beste lezer,

Graag bieden wij u de mogelijkheid om kennis te maken met Eddy Bakker, Manager Exploitaties, tijdens een verenigings- en gebruikersoverleg. In deze nieuwsbrief vindt u hiervoor een uitnodiging. Daarnaast leest u meer over de voortgang die wordt geboekt in en rondom het nieuwe sportcomplex.

Woensdag 2 september: Verenigings- en gebruikersoverleg
Hierbij nodigen wij verenigingen en (potentiële) gebruikers van De Meent uit om kennis te komen maken met Eddy Bakker, de nieuwe Manager Exploitaties. Hij zal u samen met andere collega’s onder andere informeren over de stand van zaken van de bouw, het gebruik van De Meent en de plannen rondom de opening. Natuurlijk is er ook tijd beschikbaar voor het stellen van vragen.

Verenigings- en gebruikersoverleg
Datum:    2 september
Tijd:        19.00 uur
Locatie:   Kantine Sportpaleis
(Terborchlaan 200, Alkmaar)

Eddy is per e-mail te bereiken viae.bakker@alkmaarsport.nl of telefonisch 06 11042188.

Team van medewerkers
Onder leiding van Eddy Bakker wordt hard gewerkt om het team samen te stellen dat straks werkzaam zal zijn in De Meent. Er zijn inmiddels sollicitatiegesprekken geweest voor toezichthouders die zowel op de ijsbaan als in het sportcentrum werkzaam zullen zijn. In september vinden er gesprekken plaats voor de functie van receptionist in De Meent.
Voor de uitbesteding van de schoonmaak-werkzaamheden loopt een Europese aanbestedingsprocedure die wij eind november verwachten af te ronden.
Zonnepanelen
In september wordt gestart met de aanleg/installatie van 1750 zonnepanelen op de verschillende daken van De Meent. Een hele klus.

In februari maakte het Rijk bekend een bijdrage te leveren voor deze panelen. Wij zijn blij dat we hiermee ons steentje kunnen bijdragen aan het energiezuinig exploiteren.

Start ijsseizoen: Zaterdag 10 oktober
Ook aan de ijsbaan is hard gewerkt deze zomer. De gehele staalconstructie is gestraald en geverfd, de nieuwe tribune is geplaatst evenals een mooi LED scherm.

Bij de start van het seizoen zal de entree nog via de tijdelijke voorzieningen verlopen. We verwachten vanaf de kerstvakantie gebruik te kunnen maken van de nieuwe entree en horeca. In de tussentijd zullen we weer zorgen voor alternatieve horeca voorzieningen.

Zaterdag 10 oktober wordt de ijsbaan feestelijk geopend. Daarover volgende keer meer. We kijken, samen met onze partner Sportshop Slikker en Schaatsschool Inbalans, uit naar een mooi, sportief en hopelijk weer eens een koud schaatsseizoen.

Sporten in De Meent
Op zoek naar goede sportfaciliteiten? Kom sporten in De Meent. Er zijn nog uren beschikbaar om sportruimtes te huren. Bekijk alle zalen hier.

Voor vragen en reserveren neemt u contact op met Eddy Bakker.

Omgevingsinrichting
Ook de omgeving van De Meent wordt heringericht. De parkeerplaats wordt  als eerste verplaatst naar de achterzijde van de ijsbaan. Daarna zal in fase 2 en 3 de omgeving aan de N9 en Hoeverweg/Terborchlaan aangepakt worden.

Rondom De Meent wordt een park van gras en bomen aangelegd. Hierin is ruimte om te parkeren, te ontspannen en te bewegen.

Copyright © *2015* *Alkmaar Sport N.V.*, All rights reserved.

Neem contact met ons op via:
Alkmaar Sport N.V.
Terborchlaan 301
1816 MH Alkmaar
communicatie@alkmaarsport.nl
www.alkmaarsport.nl