Nieuwsbrief #3 2015

Beste schermers en ouders van schermers

Inmiddels hebben we een gezellig verenigingsetentje achter de rug evenals het EJK in Maribor. In deze nieuwsbrief #3 2015 kijken we daar nog even op terug,
maar blikken we vooral  volop vooruit naar bijvoorbeeld twee voorlichtingsavonden voor alle ouders en natuurlijk ook alle leden!
Ook introduceren we een nieuwe rubriek: “wist je dat……..”. Kortom weer genoeg interessante zaken en wetenswaardigheden over HollandSchermen en HollandSchermers!
Veel leesplezier,
Chantal Jonker
Olga Kruisbrink