HollandSchermen werkt samen met Italiaanse en Franse clubs

Met een topclub uit Italië en een uit Frankrijk, twee grote schermlanden in Europa, gaat HollandSchermen uit Alkmaar een bijzondere samenwerking aan, met daarbij veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van jonge sporters..

HollandSchermen is dit jaar partner geworden in het internationale schermsportproject FIRST Foil. Dat staat voor ‘Fencing Innovation in Rules for Smart Training’. Hiervoor is een subsidie vanuit de Europese Commissie – Erasmus+ sport – ontvangen. In 2018 dienden de clubs hun gezamenlijke plan in om schermtrainingen voor de jeugd van 12 tot 18 jaar te verbeteren.

De nadruk in dit plan ligt niet op schermtechnieken of fysieke ontwikkeling van de jonge sporters maar op het verbeteren van de soft skills van tieners door schermtrainingen. Soft skills zijn sociale en emotionele vaardigheden die terug te zien zijn in het gedrag, en voor iedereen belangrijk zijn, maar zeker voor sporters op hoog niveau. Denk aan intrinsieke motivatie, zelfcontrole, concentratie, stressbestendigheid, flexibiliteit en betrokkenheid.

Maar ook besluitvormingsvermogen, creativiteit, strategisch denken en tactische intelligentie vallen onder soft skills, de ‘zachte’ vaardigheden. Deze zijn vaak aan te leren en verder te ontwikkelen. De trainers van de verenigingen Comini Scherma uit Padua (Italië) en Cercle d’escrime uit Limoges (Frankrijk) en HollandSchermen uit Alkmaar gaan nu met enige regelmaat bij elkaar kijken hoe zij dat doen. Soms zullen zij jonge schermers meenemen om over de grens te trainen.

Vorige maand is de samenwerking gestart met een ondertekening van het plan in Padua. Jeroen Divendal, hoofdtrainer HollandSchermen: “Het is echt fantastisch dat we dit kunnen doen. Een grensoverschrijdend onderzoek helpt ons verder om onze huidige lesmethode te heroverwegen en op een hoger plan te brengen.

Eind 2020 worden de beste onderwijsmodellen verzameld in video’s en gratis online toegankelijk gesteld voor elke trainer die interesse heeft in welke sport dan ook. Divendal: “Een coach onderwijst niet alleen in technische vaardigheden, maar is ook een opvoeder die kinderen en jongeren ondersteunt bij hun persoonlijke groei. Het is belangrijk daar stil bij te staan en goede pedagogische lesmethodes met elkaar te delen.”