Help mee ons nieuws in de krant te krijgen!

Alweer enige tijd verzorgt Olga Kruisbrink de persberichten van onze vereniging. Zoveel als mogelijk schrijft en verstuurt zij persberichten over toernooien, evenementen en nieuwtjes. Daarbij is ze afhankelijk van de input van alle leden van HollandSchermen en van de ouders van jeugdleden.

Hierbij een oproep om nieuwswaardige wedstrijdverslagen samen met foto’s die gepubliceerd mogen worden te sturen naar: secretaris@hollandschermen.nl. Om berichten geplaatst te krijgen in de regionale dagbladen is het van belang dit zo snel mogelijk na een toernooi te doen. Voor wedstrijden gespeeld tijdens het weekend is de deadline vaak al maandag om 12:00 uur! Een verslag aan Olga hoeft niet opgesteld te zijn in prachtig soepel lopend proza. In staccato of telegramstijl feiten en voorvallen aan haar doorgeven is prima. Zij maakt er een mooi geheel van. Alvast dank!