Algemene Leden Vergadering

Dag allemaal,

Namens het bestuur van HollandSchermen nodig ik alle leden en ouders van leden hierbij uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die,
zoals al eerder aangekondigd werd, plaats zal vinden op dinsdag 29 september a.s. om 19.00 uur in de kantine van de schermzaal aan de Tochtwaard 18-20 in Alkmaar.
Bijgevoegd treffen jullie de agenda aan en notulen van vorig jaar.
Daarnaast maak ik iedereen graag attent op een nieuwe mogelijkheid om geld te sparen voor een specifiek doel voor HollandSchermen via clubdoel.nl.
Dit is een initiatief van DVJ insights die enquêtes verzorgt voor o.a. NOC*NCF en website wordt ook gesteund door NOC*NSF.
Iedereen kan zich aanmelden en er kan op verschillende manieren geld verdiend worden. Een enquete invullen levert bijvoorbeeld € 0,50 op, maar
je kunt ook allerlei dingen organiseren die geld op kunnen brengen.
Meld je aan, want als er voor 25 september zich 10 personen aangemeld hebben levert dat sowieso al € 25,- op.
We hopen jullie in elk geval de 29e aan te treffen! Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Olga Kruisbrink
HollandSchermen
secretaris