Lidmaatschap/Contributie

AAN- EN AFMELDEN

Aanmelden
U kunt het gehele jaar starten met uw lidmaatschap.

Inschrijfformulier
Het inschrijfformulier HollandSchermen kunt u downloaden of vragen aan de trainer.
Het ondertekende inschrijfformulier kan verzonden worden aan de ledenadministratie of bij de trainer worden ingeleverd.

Afmelden
Wilt u zich laten uitschrijven? Dit kan eenvoudig door een e-mail te versturen aan de ledenadministratie. Uitschrijven kan niet via de trainers!
De uitschrijving kan ingaan per de 1e van een kwartaal (1 juli, 1 oktober, 1 januari of 1 april) en dient hiervoor bij de ledenadministratie gemeld te zijn.

Na het betalen van de contributie heb je toegang tot de schermtrainingen. Naast de clublidmaatschap is het verplicht lid te zijn van de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond, KNAS.

CONTRIBUTIE

Basiscontributie

Het seizoen van HollandSchermen loopt van 1 juli tot 30 juni.

De basiscontributie wordt in vier gelijke delen, verspreid over het jaar, automatisch geïncasseerd. Het eerste deel in augustus, het tweede in november, het derde in februari en het laatste in mei.
Per periode (kwartaal) bedraagt de basiscontributie in seizoen 2018-2019 €107,- voor jeugd en volwassenen. Voor gezinsleden heeft HollandSchermen een gezinskorting van € 10,-  per periode voor het 2e en volgende lid. Dit geldt als de leden namens HollandSchermen lid zijn van de KNAS en volledige contributie betalen.

Nieuwe leden betalen eenmalig € 10,- inschrijfkosten. Alle leden ontvangen eens per seizoen een infoboekje.

Het is mogelijk gebruik te maken van schermkleding en materiaal van HollandSchermen, hiervoor wordt een vergoeding gevraagd van € 5,- per kwartaal. Eventueel kan schermkleding in bruikleen worden gekregen, hiervoor wordt naast de vergoeding een borg gevraagd. Leden dienen na 1 jaar lidmaatschap zelf een basisuitrusting aan te schaffen, omdat er beperkt materiaal beschikbaar is. Als er onverhoopt toch even langer dan 1 jaar gebruik gemaakt wordt van schermkleding en -materiaal van HollandSchermen gaat de vergoeding naar € 20,- per kwartaal.
Inlichtingen bij Marijn de Jong.

Recreatieve senioren

Recreatieve senioren, die er voor kiezen 1x per week te schermen die geen andere training bij HollandSchermen volgen, betalen per periode als basiscontributie € 84,-.

Let wel: deze regeling geldt alleen als er iedere week maximaal 1x wordt getraind, dus niet gemiddeld 1 x per week en soms 2x of 3x. Wanneer van deze regeling gebruik wordt gemaakt, vervalt de eventuele gezinskorting.

Studentenlidmaatschap

Studenten, die een studentenkaart/bewijs overleggen aan de penningmeester betalen per periode € 55,- als basiscontributie.

Buitenlidmaatschap

Leden van andere verenigingen kunnen tegen gereduceerd tarief komen sparren. Dit kan op alle wapens op de vrijdagavond. (of in overleg met de trainer). Het buitenlidmaatschap bedraagt € 55,- per periode.

Rolstoelschermen

Voor rolstoelschermers is het mogelijk te komen schermen voor de  basiscontributie € 84,- per kwartaal.

Beginnerscursus

HollandSchermen geeft gedurende in het voor- en najaar introductiecursussen. Deze cursus bestaat uit 6 lessen voor €50,-.

KNAS lidmaatschap

De Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond is de overkoepelende organisatie voor het schermen in Nederland. Zie de website www.knas.nl

Het lidmaatschap is verplicht en bedraagt voor 2019 voor jeugd € 30,50 en voor volwassenen € 60,75. Het bedrag wordt automatisch geïncasseerd in april. De KNAS-pas wordt per email aan de leden verzonden.

De leden van de vereniging zijn door het KNAS lidmaatschap onder anderen verzekerd tegen ongevallen tijdens het schermen.

Compensatie minimuminkomens

HollandSchermen doet mee aan diverse projecten ter stimulering van sport.
Woon je bijvoorbeeld in Alkmaar of Haarlem, dan is er de Alkmaar Pas, of de Haarlem Pas (compensatie €50,-). HollandSchermen is ook aangesloten bij het Jeugdsportfonds Noord-Holland. Neem gerust contact op met de penningmeester.

WEDSTRIJDEN

Jurybijdrage

Als leden nationale wedstrijden gaan schermen wordt een jurybijdrage gevraagd van € 35,- per seizoen. (Wij vragen u dit automatisch te laten incasseren.)

Gangbaar is dat bij 3 inschrijvingen voor een Nederlandse wedstrijd 1 jurylid van de vereniging meegaat. HollandSchermen heeft de bijdrage per wedstrijdschermer vastgesteld om een dagvergoeding te kunnen geven aan leden die voor HollandSchermen jureren.

RTC-schermers HollandSchermen

RTC-leden betalen naast de basiscontributie, het KNAS lidmaatschap en de jurybijdrage voor bedrag van € 600,-. Deze bijdrage betreft vergoeding voor de begeleiding, die buiten het basisaanbod van de vereniging valt, zoals extra lessen, coaching en seizoenplanning.

Privé les voor niet RTC-schermers kost €36,- per uur ex 21% btw.