Documenten

Hieronder vindt u alle relevante documenten van de vereniging.

Aankomende ALV

Verenigingsdocumenten

Huishoudelijk Regelement

Statuten

Het bestuur van HollandSchermen presenteert graag het beleidsplan 2021-2025 aan alle leden.

Een aantal leden heeft hier al feedback op gegeven. Die is verwerkt in het beleidsplan zoals dit nu voorligt.

Het beleidsplan bestaat uit 2 delen. Het deel algemeen gaat over ons motto, de visie, onze trainingsfilosofie en degelijke.

Het deel uitvoerend gaat over wat we concreet gaan aanpakken de komende jaren.

Alle leden hebben tot 20 januari a.s. de tijd om schriftelijk op te reageren. (naar voorzitter@hollandschermen.nl

Daarna hopen we de beleidsplan-delen officieel vast te stellen. 

We wensen iedereen veel leesplezier!

Beleidsplan Algemeen; Beleidsplan Uitvoerend

Informatieboekje HS

Archief

Stukken ALV 06-01-2021