De vereniging

Er zijn in Nederland zo’n 3000 schermers verbonden aan 70 schermverenigingen. HollandSchermen is met haar 120 leden tussen de 7 en 77 jaar een van de grootste verenigingen. HollandSchermen biedt kwalitatief hoogwaardige schermtraining, in een veilige omgeving van recreatief- tot topsportniveau. Schermers van HollandSchermen spelen een rol van betekenis op Nederlandse en Europese toernooien in alle categorieën.

Bij HollandSchermen gaan prestaties en plezier hand in hand. Onze leden waarderen de trainingen en sfeer met een 8! Daar zijn we trots op. HollandSchermen wil een goede jeugdopleiding bieden en een thuis zijn voor alle schermers.

Kijk hier voor clubkleding.

Het team achter HollandSchermen

Jeroen Divendal

Hoofdtrainer – Niveau 4
ALKMAAR
Jeroen heeft aan meerdere EK’s en WK’s deelgenomen. Sinds 1998 is hij fulltime schermleraar. Jeroen stelt het lesprogramma vast en geeft instructie in floret, sabel en degen.

Marijn de Jong

Trainer – Niveau 3
ALKMAAR
Als wedstrijdschermer behoorde Marijn tot de nationale top. In Alkmaar geeft hij les op floret en degen en kan je bij Marijn terecht voor je schermspullen!

Gladius Schermsport

Siroos Feizaskari

Trainer niveau 4
HEEMSTEDE
Siroos is geboren in Iran en kreeg daar zijn schermopleiding. Hij maakte deel uit van het Iraanse nationale team en schermt uitstekend met degen en floret.

Djoeke Feenstra


Assistent-trainer niveau 2
HEEMSTEDE
Djoeke slaagde in 2012 glansrijk voor de opleiding tot schermleraar bij de KNAS en assisteert bij de jeugdlessen in Alkmaar en Heemstede.

Organisatie

Voorzitter – Flos Fleischer
Secretaris – Alice van Hiele
Penningmeester – Martie de Koning
Algemeen bestuurslid – Marcel de Waal
Algemeen bestuurslid – Niels Bosman
Aanspreekpunt voor locatie Heemstede – Aldo Bosman
Ledenadministratie – Ursula Dammroff
Technisch beheer en wapenreparaties – Bas Mondt en Ruud van Veen

Algemene ledenvergadering

Holland Schermen is een vereniging onder leiding van bovenstaand bestuur. Het bestuur wordt gekozen door de leden, die jaarlijks het bestuur decharge (kunnen) verlenen in de ALV (Algemene Leden Vergadering). In de algemene ledenvergadering worden belangrijke beslissingen genomen over o.a. het te voeren beleid en de te betalen contributie. klik op:  ALV verslag 2019 def voor de notulen van de laatste algemene leden vergadering. 
De informatie over de aankomende ALV op 6 januari 2021 wordt per e-mail aan leden toegestuurd. Bij vragen, neem contact op met secretariaat@hollandschermen.nl. 

Clinics

Onze gediplomeerde trainers geven schermclinics op scholen en bij bedrijven. Lees hier meer over clinics voor bedrijven. Wil je meer weten over de mogelijkheden?

Neem contact op met Flos Fleischer: voorzitter@hollandschermen.nl

Klachten en vertrouwenspersoon

Een veilige en prettige clubomgeving is de verantwoordelijkheid van alle leden. Ga dus respectvol met elkaar om. De eerste stap is om elkaar op ongewenst gedrag aan te spreken. In ons Informatieboekje lees je meer over hoe wij met elkaar omgaan.

We staan als HollandSchermen open voor kritiek van de leden die we liefst ook als vereniging behandelen in de algemene ledenvergadering. Maar als er zaken zijn die zo niet opgelost worden, dan kun je het best een klacht uiten aan een bestuurslid. Contactgegevens bestuursleden Van diegene volgt dan ook een terugkoppeling over het afhandelen van je klacht. Lees hier meer over de Klachtenprocedure

Wanneer je het gevoel hebt dat je met een klacht over ongewenst gedrag niet bij het bestuur terecht kunt, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon. Daarvoor verwijzen we naar de vertrouwenspersoon via de KNAS, of via NOC/NSF. De contactgegevens zijn bereikbaar via deze link.

Sponsoring

HollandSchermen is op zoek naar sponsors die een commitment aan willen gaan om de ontwikkeling van schermen als topsport en breedtesport in Noord-Holland mede mogelijk te maken.
Ben je geïnteresseerd? Lees de Facts & Figures van HollandSchermen. En neem contact op met Flos Fleischer voor de mogelijkheden: voorzitter@hollandschermen.nl

Wij bedanken