Brassard examen

  • Alkmaar 0p Woensdag  9 December  30-18.00 uur.Brassaardexamen
  • Heemstede/Haarlem op Donderdag 10 Dec  00-19.00 uur.   

    Voor alle(gevorderde)  jeugd Alkmaar , ben je pas begonnen dan kan je ook examen doen voor de zomervakantie.  Ouders zijn welkom !

    Het Brassard-systeem houdt in dat jonge schermers op bepaalde ijkpunten worden getoetst op hun vaardigheden. De bedoeling is om per jaar twee examen momenten in te bouwen.  Naar dit examen toe zullen de kinderen getraind worden op de onderdelen van het examen. Als aan de eisen van het examen wordt voldaan zal de schermer een diploma ontvangen. De examens zullen ook officieel worden afgenomen. Op de eerste trainingen na de herfstvakantie zullen de trainers aan de kinderen uitleg geven over het systeem en zullen de kinderen het eerste deel van een serie boekjes ontvangen dat bij het Brassard-systeem hoort.